Αξιολόγηση Χρήστη: 5 / 5

Αστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια Ενεργά
 
epagelmatika oximata metavivasi fix

Επιθυμείτε να πωλήσετε ή να αγοράσετε φορτηγό ή λεωφορείο ιδωτικής χρήσης (Φ.Ι.Χ. ή Λ.Ι.Χ.) χωρίς να εμπλακείτε στην επίπονη διαδικασία στη Δ/νση Συγκοινωνιών;

Η εταιρία Διεκπεραιώσεις.gr μπορεί να σας βοηθήσει να μεταβιβάσετε την άδεια του φορτηγού ή λεωφορείου σας στα στοιχεία του νέου αγοραστή έγκυρα, γρήγορα και με εξαιρετικά ανταγωνιστικές χρεώσεις

 

Απαραίτητες ενέργειες-δικαιολογητικά για την μεταβίβαση Φ.ΙΧ ή Λ.ΙΧ

 

ΒΗΜΑ 1 - Κατάθεση πινακίδων

 • 1Άδεια κυκλοφορίας ΦΙΧ ή ΛΙΧ
 • 2Πινακίδες κυκλοφορίας ΦΙΧ ή ΛΙΧ

  Σε περίπτωση απώλειας της άδειας ή/και των πινακίδων, απαιτείται αντίστοιχη βεβαίωση του αρμόδιου Αστυνομικού Τμήματος.

 • 3Ο πωλητής τυπώνει την Αίτηση Ακινησίας ΦΙΧ ή ΛΙΧ που θα βρεί εδώ και συμπληρώνει τα στοιχεία του, καθώς και τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος
 • 4Ο πωλητής τυπώνει την εξουσιοδότηση που θα βρεί εδώ και συμπληρώνει τα στοιχεία του
  Στην περίπτωση που ο πωλητής είναι εταιρία απαιτείται ακόμη:
 • καταστατικό για τις ΟΕ ή ΕΕ
 • ΦΕΚ ίδρυσης & εκπροσώπησης για τις ΕΠΕ ή ΑΕ

ΒΗΜΑ 2 - Πληρωμή υπεραξίας

 • 1Βεβαίωση ακινησίας από τη Δ/νση Μεταφορών
 • 2Φωτοαντίγραφο άδειας κυκλοφορίας
 • 3Τιμολόγια αρχικής αγοράς και πώλησης με 24% ΦΠΑ
 • 4Ο πωλητής τυπώνει εις διπλούν την Δήλωση Υπεραξίας ΦΙΧ ή ΛΙΧ που θα βρεί εδώ και τη σφραγίζουν με τη σφραγίδα πωλητής και αγοραστής
 • 5Ο πωλητής τυπώνει την εξουσιοδότηση που θα βρεί εδώ και συμπληρώνει τα στοιχεία του
 • 6Ο πωλητής τυπώνει την εξουσιοδότηση για την έκδοση βεβαίωσης τελών κυκλοφορίας που θα βρεί εδώ και συμπληρώνει τα στοιχεία του
  Στην περίπτωση που ο πωλητής είναι εταιρία απαιτείται ακόμη:
 • καταστατικό για τις ΟΕ ή ΕΕ
 • ΦΕΚ ίδρυσης & εκπροσώπησης για τις ΕΠΕ ή ΑΕ

Από την πληρωμή υπεραξίας εξαιρούνται οι εταιρίες ΕΠΕ και Α.Ε. και γενικά οι επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Γ΄ κατηγορίας

ΒΗΜΑ 3 - Μεταβίβαση

 • 1Φωτοαντίγραφο τιμολογίου πώλησης με 24% ΦΠΑ
 • 2Δήλωση υπεραξίας (σφραγισμένη από τη ΔΟΥ) μαζί με την ταυτότητα οφειλής και το αποδεικτικό πληρωμής της από την τράπεζα
 • 3Βιβλιάριο μεταβολών (Για τα ΦΙΧ κάτω των 4 τόνων το βιβλιάριο μεταβολών θα παρακρατείται στο φάκελο της Δ/νσης Μεταφορών και δεν θα επιστρέφεται)

  Σε περίπτωση απώλειας του Βιβλιαρίου Μεταβολών ο πωλητής τυπώνει την Υπεύθυνη Δήλωση Απώλειας και συμπληρώνει τα στοιχεία του, καθώς και τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος

 • 4Βεβαίωση από τη ΔΟΥ του πωλητή ότι δεν οφείλονται τέλη κυκλοφορίας για όλα τα έτη που είχε το όχημα στην κατοχή του (αναλυτικά όλα τα έτη ένα - ένα)
 • 5Συμβολαιογραφική πράξη εξόφλησης του αυτοκινήτου στην περίπτωση που κατά την προηγούμενη μεταβίβαση είχε παρακρατηθεί η κυριότητα του, ή είχε αγοραστεί με σύμβαση leasing. Πιο αναλυτικά δείτε την
 • 6Βεβαίωση ABS στην περίπτωση που το μικτό βάρος είναι άνω των 4 τόνων
 • 7Συμβόλαιο ενοικίασης ή Τίτλος Ιδιοκτησίας αποθηκευτικών εγκαταστάσεων, στην περίπτωση που το μικτό βάρος είναι άνω των 4 τόνων
 • 8Ο πωλητής και ο αγοραστής τυπώνουν την εξουσιοδότηση που θα βρούν εδώ και συμπληρώνουν τα στοιχεία τους

Για φορτηγά με μικτό βάρος άνω των 4 τόνων απαιτείται Συμβολαιογραφικό Πληρεξούσιο (και όχι απλή εξουσιοδότηση) από πωλητή και αγοραστή (στην περίπτωση ατομικών εταιριών, ΟΕ, ΕΕ, ΙΚΕ ή μοπρόσωπης ΕΠΕ) ή Απόφαση Γενικής Συνέλευσης (στην περίπτωση ΕΠΕ), ή Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου (στην περίπτωση ΑΕ). Σε διαφορετική περίπτωση απαιτείται αυτοπρόσωπη παρουσία των νόμιμων εκπροσώπων για την υπογραφή του συμβολαίου μεταβίβασης στη Δ/νση Μεταφορών

  Στην περίπτωση που ο πωλητής είναι εταιρία απαιτείται ακόμη:
 • καταστατικό για τις ΟΕ ή ΕΕ
 • ΦΕΚ ίδρυσης & εκπροσώπησης για τις ΕΠΕ ή ΑΕ

ΒΗΜΑ 4 - Έκδοση νέας άδειας κυκλοφορίας στα στοιχεία του αγοραστή

 • 1Ο αγοραστής τυπώνει την Αίτηση Μεταβίβασης ΦΙΧ ή ΛΙΧ που θα βρεί εδώ και συμπληρώνει τα στοιχεία του

  Σε περίπτωση που ο αγοραστής είναι εταιρία (ΟΕ-ΕΕ-ΕΠΕ-ΙΚΕ-ΑΕ) συμπληρώνονται τα στοιχεία της εταιρείας.

 • 2ΚΤΕΟ σε ισχύ (το γνήσιο και 1 φωτοαντίγραφο)
 • 3Εκτύπωση Στοιχείων Μητρώου Επιχείρησης από το Taxisnet όπου θα φαίνεται ότι η επιχείρηση του αγοραστή είναι ενεργή και οι αντίστοιχοι κωδικοί δραστηριότητας (ΚΑΔ) αυτής
 • 4Απαραίτητη βεβαίωση της Υπηρεσίας Υγιεινής προς τον πωλητή (μεταφορά νωπών τροφίμων και λαχανικών)
 • 5Απαραίτητη βεβαίωση της Υπηρεσίας Κτηνιατρικής προς τον πωλητή (μεταφορά προϊόντων ζωϊκής προέλευσης - γαλακτοκομικά, κρέατα, ψάρια, ζωντανά, αυγά κλπ, καθώς και κατεψυγμένων προϊόντων)
 • 6Υπεύθυνη Δήλωση ότι η κυκλοφορία επιτρέπεται ΜΟΝΟ εκτός περιμετρικής ζώνης Αττικής & Θεσαλλονίκης, στην περίπτωση που το μικτό βάρος είναι κάτω των 4 τόνων και το φορτηγό είναι τεχνολογίας ντίζελ euro-4 και προηγούμενης
 • 7Ποσό παραβόλου για την έκδοση της νέας άδειας στα στοιχεία του αγοραστή - 75€

  Το παράβολο μπορεί να εκδοθεί είτε από την εταιρία μας με τη χρήση μετρητών, είτε να πληρωθεί ηλεκτρονικά μέσω web-banking στους λογαριασμούς της Περιφέρειας Αττικής.

  Συμβεβλημένη Τράπεζα Αριθμ. Λογ/σμού Περιφέρειας Αττικής
  Alpha bank 110-002 001 000 026
  Eurobank 002 600 161 20 200 349 401
  Εθνική 182/545 00 715
  Πειραιώς 5137-036037-737

  ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Στην αιτιολογία του παραβόλου θα πρέπει αναγκαστικά να αναγράφεται ο αριθμός κυκλοφορίας του οχήματος

ΒΗΜΑ 5 - Γνήσιο υπογραφής

 • 1Ο πωλητής και ο αγοραστής πηγαίνουν στο πλησιέστερο ΚΕΠ ή Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής τους με τις αίτησεις, τις υπεύθυνες δηλώσεις και τις εξουσιοδοτήσεις για το γνήσιο της υπογραφής και τέλος
 • 2Καλέστε μας στο 210. 95. 19050 - 1 ή στο 6972. 400. 927

 

Δείτε εδώ την κοστολόγηση των υπηρεσιών μας

 

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Είμαστε εταιρία που αναλαμβάνει διεκπεραιώσεις για λογαριασμό σας και ΔΕΝ είμαστε υποκατάστημα ή συνεργάτες των εν λόγω δημόσιων υπηρεσιών και ΔΕΚΟ

 

Εάν οι πληροφορίες σας φάνηκαν χρήσιμες, παρακαλώ δώστε μας ΜΙΑ θετική αξιολόγηση στο πάνω μέρος της σελίδας. Ευχαριστούμε !!!

Κύλιση στην Αρχή