Αξιολόγηση Χρήστη: 5 / 5

Αστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια Ενεργά
 

adeiodotiseis metavivasi kye

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΕΙΣ.GR ΔΕΝ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΠΛΕΟΝ ΤΗΝ "ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΕ"

Εαν ξεκινάτε νέα επιχείρηση σε κατάστημα που κατέχει ήδη άδεια υγειονομικού ενδιαφέροντος (ΚΥΕ), ή μισθώνετε ένα τέτοιο κατάστημα σε νέο ιδιοκτήτη, ή ακόμα εαν διατηρείτε τέτοιο κατάστημα και αλλάζει η επωνυμία της επιχείρησης, τότε η άδεια ΚΥΕ θα πρέπει να αντικατασταθεί ή να μεταβιβαστεί

 

Απαραίτητες ενέργειες-δικαιολογητικά για την μεταβίβαση άδειας ΚΥΕ

 

ΒΗΜΑ 1

 • 1Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας ή της Άδειας Παραμονής (αλλοδαπός) του νόμιμου εκπροσώπου της αγοράστριας επιχείρησης αθεώρητο*

  * Η υποχρέωση θεώρησης δημόσιων εγγράφων καταργήθηκε με το νόμο 4250/2014. Δείτε τη σχετικη εγκύκλιο ΕΔΩ

 • 2Δύο (2) έγχρωμες φωτογραφίες του νόμιμου εκπροσώπου της αγοράστριας επιχείρησης
 • 3Φωτοαντίγραφο της υπάρχουσας άδειας ΚΥΕ του καταστήματος της πωλήτριας επιχείρησης
 • 4Ο νόμιμος εκπρόσωπος της αγοράστριας επιχείρησης τυπώνει την Αίτηση Μεταβίβασης Άδειας ΚΥΕ που θα βρεί εδώ και συμπληρώστε τα στοιχεία του
 • 5Αντίγραφο της ηλεκτρονικής κατάθεσης του μισθωτηρίου συμβολαίου στην ιστοσελίδα του taxisnet μεσω της εφαρμογής "Υποβολή Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μισθώσεων Ακίνητης Περιουσίας" (στην περίπτωση μίσθωσης ή υπεκμίσθωσης)

 • 6Πρωτότυπο ιδιωτικό συμφωνητικό θεωρημένο από συμβολαιογράφο (στην περίπτωση μεταβίβασης της επιχείρησης λόγω πώλησης, γονικής παροχής, κληρονομιάς ή δωρεάς). Δείτε εδώ το υπόδειγμα του ιδιωτικού συμφωνητικού
 • 7Ο νόμιμος εκπρόσωπος της πωλήτριας επιχείρησης τυπώνει την υπεύθυνη δήλωση, με την οποία θα δηλώνει ότι το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος που λειτουργούσε εως σήμερα στο όνομά της πωλήτριας εταιρίας, θα λειτουργεί πλέον στο νέο όνομα της αγοράστριας εταιρίας (περιπτώσεις μεταβίβασης και μίσθωσης ή εκμίσθωσης) και συμπληρώνει τα στοιχεία του
 • 8Ο νόμιμος εκπρόσωπος της αγοράστριας επιχείρησης τυπώνει την υπεύθυνη δήλωση, με την οποία θα δηλώνεται ότι δεν έχει καταδικασθεί τελεσίδικα για κανένα από τα αδικήματα που αναφέρονται στις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 του πδ 180/1979, όπως αυτό ισχύει και συμπληρώνει τα στοιχεία του
 • 9Ο νόμιμος εκπρόσωπος της αγοράστριας επιχείρησης τυπώνει την υπεύθυνη δήλωση, με την οποία θα δηλώνεται ότι δεν έχει επέλθει μεταφορά, επέκταση, αλλαγή χρήσης και ουσιώδης τροποποίηση των υγειονομικών όρων λειτουργίας, βάσει των οποίων χορηγήθηκε η ισχύουσα άδεια (περιπτώσεις μεταβίβασης και μίσθωσης ή εκμίσθωσης) και συμπληρώνει τα στοιχεία του
 • 10Ποσό παραβόλου για την αντικατάσταση της άδειας ΚΥΕ (σύμφωνα με την 61167/2007 ΚYΑ, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β’ 2438/28.12.2007)

  Το παράβολο (διπλότυπο του Δήμο) εκδίδεται από εταιρία μας με τη χρήση μετρητών, ή τραπεζικής επιταγής για ποσά άνω των 250€, στο ταμείο του εκάστοτε Δήμου της έδρας του καταστήματος.

  Είδος καταστήματος Ποσό
  Θέατρα & κινηματογράφοι 560€
  Κέντρα διασκέδασης εως 200 θέσεις 840€
  Κέντρα διασκέδασης άνω των 200 θέσεων 1100€
  Σούπερ Μαρκετ με εμβαδό έως 1.000 τ.μ. 180€
  Σούπερ Μαρκετ με εμβαδό από 1.000 - 5.000 τ.μ. 250€
  Σούπερ Μαρκετ με εμβαδό άνω των 5.000 τ.μ. 375€
  Λοιπά Καταστήματα 185€

 

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Το κατάστημα οφείλει να διαθέτει το κατάλληλο πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας για το σύνολο των δραστηριοτήτων (δεν απαιτείται να αντικατασταθεί στο όνομα του νέου ιδιοκτήτη)

 

 

 • Στην περίπτωση κληρονομικής διαδοχής απαιτείται ακόμη:
 • Αντίγραφο δημοσιευμένης διαθήκης, καθώς και πιστοποιητικό περί μη δημοσίευσης άλλης διαθήκης. Εαν η διαθήκη είναι ιδιόγραφη θα πρέπει να έχει κυρηχθεί "κύρια"
 • Στην περίπτωση που δεν υπάρχει διαθήκη, απαιτείται κληρονομητήριο και μέχρι την έκδοση αυτού πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών και υπεύθυνες δηλώσεις αυτών περί της συνέχισης άσκησης της δραστηριότητας

 

Για περισσότερες πληροφορίες για τη νομοθεσία και τη διαδικασία μεταβίβασης άδειας ΚΥΕ κατεβάστε εδώ τον πλήρη οδηγό

 

Δείτε εδώ τις ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ για τη μεταβίβαση άδειας ΚΥΕ

 

Δείτε εδώ την κοστολόγηση των υπηρεσιών μας

 

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Είμαστε εταιρία που αναλαμβάνει διεκπεραιώσεις για λογαριασμό σας και ΔΕΝ είμαστε υποκατάστημα ή συνεργάτες των εν λόγω δημόσιων υπηρεσιών και ΔΕΚΟ

 

Εάν οι πληροφορίες σας φάνηκαν χρήσιμες, παρακαλώ δώστε μας ΜΙΑ θετική αξιολόγηση στο πάνω μέρος της σελίδας. Ευχαριστούμε !!!