Αξιολόγηση Χρήστη: 5 / 5

Αστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια Ενεργά
 

etairies metafora edras

Έχετε εντοπίσει ένα πιο κατάλληλο χώρο για την επιχείρησή σας και επιθυμείτε να μεταφέρετε την επαγγελματική σας έδρα;

Η εταιρία Διεκπεραιώσεις.gr διαθέτει την απαραίτητη εμπειρία για να εκτελέσει για εσάς όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την ολοκλήρωση της διαδικασίας μεταφοράς έδρας της επιχείρησής σας στο ΓΕΜΗ, τη ΔΟΥ και τον ΟΑΕΕ έγκυρα και γρήγορα

 

Απαραίτητες ενέργειες-δικαιολογητικά για την μεταφορά έδρας επιχείρησης

 

ΒΗΜΑ 1

 • 1Αντίγραφο της ηλεκτρονικής κατάθεσης του μισθωτηρίου συμβολαίου στην ιστοσελίδα του taxisnet μεσω της εφαρμογής "Υποβολή Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μισθώσεων Ακίνητης Περιουσίας"

  Δείτε εδώ τις οδηγίες για την ηλεκτρονική κατάθεση του μισθωτηρίου

  • Φωτοαντίγραφο του Ε9, στην περίπτωση που ο χώρος της έδρας είναι ιδιόκτητος
  • Φωτοαντίγραφο του Ε1 και Ε9 του ιδιοκτήτη, καθώς και μια υπεύθυνη δήλωσή του με το γνήσιο της υπογραφής για την παραχώρηση του χώρου ως έδρα της επιχείρησης, η οποία να αναφέρει επίσης και ως τι χρησιμοποιήθηκε ο χώρος από τον προηγούμενο ενοικιαστή
 • 2Δημιουργία εταιρικής σφραγίδας με τη νέα διεύθυνση
 • 3Έκδοση δελτίου αποστολής για τα εμπορεύματα, τα πάγια στοιχεία, την ταμειακή μηχανή και ή το ΦΤΜ από την παλιά στη νέα έδρα της επιχείρησης
 • 4Ρύθμιση της ταμειακής μηχανής και ή/και του φορολογικού μηχανισμού από ειδικό τεχνικό με τα στοιχεία της νέας έδρας
 • 5Άδεια εκμετάλλευσης του χώρου (από αστυνομία, δήμο κλπ), εφ' όσον απαιτείται
 • 6Αυτοψία χώρου (έδρας), απο τους ελεγκτές της αρμόδιας Δ.Ο.Υ (πιθανόν να μην απαιτηθεί σε περίπτωση που η επιχειρηματική δραστηριότητα αφορά σε παροχή υπηρεσιών)

Σε περίπτωση που η ΔΟΥ της νέας έδρας διαφέρει από την παλια, θα πρέπει να κατατεθεί το έντυπο ελέγχου για υπογραφή στην παλαιά ΔΟΥ και στη συνέχεια στο τμήμα μητρώου της νέας ΔΟΥ για να ολοκληρωθεί η μεταβολή

ΒΗΜΑ 2

ΒΗΜΑ 3

 

ΒΗΜΑ 1 - Ενημέρωση ΓΕΜΗ

 • 11Τροποποίηση του κωδικοποιημένου Ιδιωτικού Συμφωνητικού (ΟΕ-ΕΕ-ΙΚΕ), ή του Συμβολαιογραφικού Συμφωνητικού (ΕΠΕ) - 4 αντίγραφα συν 1 σε ηλεκτρονική μορφή .doc

  Το τροποποιημένο καταστατικό θα πρέπει πρίν κατατεθεί στο ΓΕΜΗ να θεωρηθεί (εκτός ΙΚΕ) από την αρμόδια ΔΟΥ (τμήμα ΦΠΑ)

 • 2Αντίγραφο (και σε ηλεκτρονική μορφή .doc) της περίληψης του τροποποιημένου του καταστατικού και με τα τροποποιούμενα άρθρα (μόνο για ΕΠΕ και ΑΕ)
 • 3 Δύο (2) αντίγραφα του Πρακτικού της ΓΣ για την τροποποίηση των άρθρων του καταστατικού και του πρακτικού του ΔΣ για τη σύγκληση της ΓΣ, εκτός και αν η ΓΣ είναι αυτόκλητη (μόνο για ΑΕ)
 • 4Δύο (2) αντίγραφα της Κωδικοποίησης του νέου (τροποιημένου) καταστατικού (μόνο για ΑΕ)
 • 5Απόδειξη καταβολής τέλους στο ΓΕΜΗ ποσού - 10€
 • 6Γραμμάτιο είσπραξης (για δημοσίευση ΦΕΚ) ποσού - 289€ (μόνο για ΑΕ)
 • 7Ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρίας τυπώνει την εξουσιοδότηση για το ΓΕΜΗ που θα βρεί εδώ και συμπληρώνει τα στοιχεία του και θέτει την σφραγίδα της εταιρίας πάνω από τη θέση που θα μπει η υπογραφή του

ΒΗΜΑ 2 - Ενημέρωση ΔΟΥ

 • 1Ανακοίνωση καταχώρησης μεταβολής έδρας από το ΓΕΜΗ (τυπώνεται από το site του ΓΕΜΗ μετα την ολοκλήρωση του ΒΗΜΑΤΟΣ-1)
 • 2Τυπώστε την Δήλωση μεταβολής στοιχείων μη φυσικού προσώπου (Μ3) και συμπληρώστε τα στοιχεία σας και αυτά της νέας έδρας
 • 3Τυπώστε την εξουσιοδότηση που θα βρείτε εδώ και συμπληρώστε τα στοιχεία σας. Επίσης, θέστε την σφραγίδα της επιχείρησης πάνω από τη θέση που θα μπει η υπογραφή σας
 • 4Όλες οι ενέργειες που αναφέρονται στο ΒΗΜΑ-1, ΒΗΜΑ-2 και ΒΗΜΑ-3 της περίπτωσης της ατομικής εταιρίας

 

Έπεται η ολοκλήρωση της διαδικασίας μεταβολής έδρας στον ΟΑΕΕ. Δείτε περισσότερα εδώ

 

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Η διαδικασία της μεταβολής έδρας θα πρέπει να ολοκληρωθεί μέσα σε δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες από την τελευταία συναλλαγή της επιχείρησης (Ζ ή χειρόγραφο στοιχείο)

 

Δείτε εδώ την κοστολόγηση των υπηρεσιών μας

 

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Είμαστε εταιρία που αναλαμβάνει διεκπεραιώσεις για λογαριασμό σας και ΔΕΝ είμαστε υποκατάστημα ή συνεργάτες των εν λόγω δημόσιων υπηρεσιών και ΔΕΚΟ

 

Εάν οι πληροφορίες σας φάνηκαν χρήσιμες, παρακαλώ δώστε μας ΜΙΑ θετική αξιολόγηση στο πάνω μέρος της σελίδας. Ευχαριστούμε !!!