Αξιολόγηση Χρήστη: 5 / 5

Αστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια Ενεργά
 

etairies trpopoihsh katastatikou

Έχετε κάνει τροποποίηση στο καταστατικό της εταιρίας σας και επιθυμείτε να το καταθέσετε στη ΔΟΥ και το ΓΕΜΗ;

Η εταιρία Διεκπεραιώσεις.gr διαθέτει την απαραίτητη εμπειρία για να καταθέσει το τροποιητικό καταστατικό στη ΔΟΥ και το ΓΕΜΗ έγκυρα και γρήγορα κερδίζοντας πολύτιμο χρόνο στην επιχείρησή σας

 

Απαραίτητες ενέργειες-δικαιολογητικά για την τροποποίηση καταστατικού

 

ΒΗΜΑ 1 - Ενημέρωση ΓΕΜΗ

 • 1Τροποποίηση του κωδικοποιημένου Ιδιωτικού Συμφωνητικού (ΟΕ-ΕΕ-ΙΚΕ), ή του Συμβολαιογραφικού Συμφωνητικού (ΕΠΕ) - 4 αντίγραφα συν 1 σε ηλεκτρονική μορφή .doc

  Το τροποποιημένο καταστατικό θα πρέπει πρίν κατατεθεί στο ΓΕΜΗ να θεωρηθεί (εκτός ΙΚΕ) από την αρμόδια ΔΟΥ (τμήμα ΦΠΑ)

 • 2Αντίγραφο (και σε ηλεκτρονική μορφή .doc) της περίληψης του τροποποιημένου του καταστατικού και με τα τροποποιούμενα άρθρα (μόνο για ΕΠΕ και ΑΕ)
 • 3 Δύο (2) αντίγραφα του Πρακτικού της ΓΣ για την τροποποίηση των άρθρων του καταστατικού και του πρακτικού του ΔΣ για τη σύγκληση της ΓΣ, εκτός και αν η ΓΣ είναι αυτόκλητη (μόνο για ΑΕ)
 • 4Δύο (2) αντίγραφα της Κωδικοποίησης του νέου (τροποιημένου) καταστατικού (μόνο για ΑΕ)
 • 5Απόδειξη καταβολής τέλους στο ΓΕΜΗ ποσού - 10€
 • 6Ηλεκτρονική καταχώρηση του τροποποιημένου καταστατικού (εκτός των ατομικών επιχειρήσεων), μέσω του businessportal.gr

ΒΗΜΑ 2 - Ενημέρωση ΔΟΥ

 • 1Ανακοίνωση καταχώρησης μεταβολής ΚΑΔ από το ΓΕΜΗ (τυπώνεται από το site του ΓΕΜΗ μετα την ολοκλήρωση του ΒΗΜΑΤΟΣ-1)
 • 2Πρωτότυπη βεβαίωση εγγραφής ή απαλλαγής από τον ΟΑΕΕ μόνο στην περίπτωση επέκτασης ή την μεταβολής των δραστηριοτήτων της επιχείρησης (εκτός από ΑΕ)

  Δείτε την αντίστοιχη διευκρινιστική εγκύκλιο της ΔΟΥ με Αρ. Πρωτ.: Δ.ΜΗΤ.1056904/ΕΞ2010/29.4.2010 εδώ

 • 3Υπεύθυνη Δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου για το ποσοστό των μελών στο ΜΚ, το μετοχολόγιο της ΑΕ και όσα μέλη μετέχουν πάνω από 3% προσκομίζεται βεβαίωση παράλληλης άσκησης δραστηριότητας από τον ΟΑΕΕ (μόνο για ΑΕ)
 • 4Άδεια προέγκρισης ίδρυσης από την αρμόδια αδειοδοτούσα αρχή (άρθρα 80-81 του Ν.3463/2006 και άρθρα 3,4,5 και 27 του Ν.3325/2005)
 • 5Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας ή του Διαβατηρίου του νόμιμου εκπροσώπου αθεώρητο*

  * Η υποχρέωση θεώρησης δημόσιων εγγράφων καταργήθηκε με το νόμο 4250/2014. Δείτε τη σχετικη εγκύκλιο ΕΔΩ

 • 6Ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρίας τυπώνει την εξουσιοδότηση για τη ΔΟΥ που θα βρεί εδώ και συμπληρώνει τα στοιχεία του και θέτει την σφραγίδα της εταιρίας πάνω από τη θέση που θα μπει η υπογραφή του

ΒΗΜΑ 3

 

Δείτε εδώ την κοστολόγηση των υπηρεσιών μας

 

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Είμαστε εταιρία που αναλαμβάνει διεκπεραιώσεις για λογαριασμό σας και ΔΕΝ είμαστε υποκατάστημα ή συνεργάτες των εν λόγω δημόσιων υπηρεσιών και ΔΕΚΟ

 

Εάν οι πληροφορίες σας φάνηκαν χρήσιμες, παρακαλώ δώστε μας ΜΙΑ θετική αξιολόγηση στο πάνω μέρος της σελίδας. Ευχαριστούμε !!!

Ευχαριστούμε