Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 
pistopoihtika peri mi liseos ae

Δύο ακόμη συνήθη πιστοποιητικά που χρησιμοποιούνται για τη συμμετοχή εταιριών ΑΕ σε διαγωνισμούς δημοσίου είναι το περι μη λύσεως ΑΕ και το περί μη κατάθεσης αίτησης για λύση ΑΕ.

Η εταιρία Διεκπεραιώσεις.GR μπορεί να εκδόσει τα δυο αυτά πιστοποιητικά για την εταιρία σας για να το χρησιμοποιήσετε για κάθε νόμιμη χρήση.

 

Απαραίτητες ενέργειες για τα πιστοποιητικά περί μη λύσεως ΑΕ ή κατάθεσης αίτησης για λύση ΑΕ

 

ΒΗΜΑ 1

 • 1Υπεύθυνη δήλωση από τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρίας όπου θα αναφέρει τον λόγο που αιτείται την έκδοση του πιστοποιητικού περί μη λύσεως ΑΕ ή κατάθεσης αίτησης για λύση ΑΕ
  • αΣτην περίπτωση που η εταιρία είναι ανάδοχος σε διαγωνισμό δημοσίου, τότε επισυνάπτεται σε ψηφιακή μορφή η πρόσκληση της Δημόσιας Αρχής προς τον/την προσωρινό ανάδοχο
  • βΣτην περίπτωση που η εταιρία επιχορηγείται βάση νόμου, επισυνάπτεται σε ψηφιακή μορφή η περίληψη-απόσπασμα του σχετικού ΦΕΚ
  • γΣε κάθε άλλη περίπτωση στην υπεύθυνη δήλωση αναφέρεται η νόμιμη χρήση του πιστοποιητικού και επισυνάπτεται το ανάλογο δικαιολογητικό
 • Πλέον οι εξουσιοδοτήσεις και οι υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται με ηλεκτρονικό τρόπο. Δείτε περισσότερα στην εφαρμογή του gov.gr

 • 2Κόστος παραβόλου μεγαροσήμων 5,5€ για την κατάθεση της αίτησης και του αρχικού αντιγράφου και 2,2€ για κάθε επιπλέον αντίγραφο του αρχικού

  Η υποχρέωση έκδοσης μεγαροσήμων ανεστάλλει λόγω της πανδημίας από 20/3/2020, σύμφωνα με το Αριθμ. 8721 ΕΞ 2020 – ΦΕΚ Τεύχος B’ 1384/14.3.2020 και για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες

ΒΗΜΑ 2

 

Εαν δεν μπορείτε να εντοπίσετε το πιστοποιητικό που θέλετε, παρακαλώ καλέστε μας στα παραπάνω τηλέφωνα, στείλτε μας e-mail, ή δείτε περισσότερα πιστοποιητικά εδω

 

Στην περίπτωση που θα χρησιμοποιήσετε το πιστοποιητικό στο εξωτερικό, θα πρέπει να επισημειωθεί και με τη σφραγίδα της Χάγης (apostile) από το αρμόδιο Πρωτοδικείο.

 

Δείτε εδώ την κοστολόγηση των υπηρεσιών μας

 

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Είμαστε εταιρία που αναλαμβάνει διεκπεραιώσεις για λογαριασμό σας και ΔΕΝ είμαστε υποκατάστημα ή συνεργάτες των εν λόγω δημόσιων υπηρεσιών και ΔΕΚΟ

 

Εάν οι πληροφορίες σας φάνηκαν χρήσιμες, παρακαλώ δώστε μας ΜΙΑ θετική αξιολόγηση στο πάνω μέρος της σελίδας. Ευχαριστούμε !!!