• Customer Care
  • (888) 123-4567
Image

Ανταλλαγή ή Μετατροπή Ξένης Άδειας Οδήγησης με Ελληνική

Παρατηρησεις

  • Σε περίπτωση κατοχής άδειας οδήγησης και τρίτης χώρας αναγράφεται ο αριθμός της άδειας, η χώρα έκδοσής της και κατατίθεται υποχρεωτικά με την παρούσα αίτηση

  • Εφόσον κριθεί απαιτητό, η Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών δύναται να ζητήσει από τον ενδιαφερόμενο επίσημη μετάφραση από το Υπουργείο Εξωτερικών ή από δικηγόρο στην ελληνική γλώσσα της ενημέρωσης, η οποία περιέρχεται στην οικεία Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών από την αρμόδια Υπηρεσίας έκδοσης της προς ανταλλαγή άδειας, με μέριμνα του ιδίου ενδιαφερομένου
  • Τυχούσα ξένη άδεια οδήγησης, η οποία φέρει την ένδειξη «Προσωρινή άδεια» (“Provisional Driving Licence”) δεν ανταλλάσσεται με ελληνική

  • Άδεια οδήγησης που έχει εκδοθεί από τη Δημοκρατία της Σερβίας με ανταλλαγή άδειας οδήγησης άλλου κράτους ή με βάση άλλο έγγραφο που τυχόν εκδίδεται από τις αρχές άλλου κράτους, δεν ανταλλάσσεται με ελληνική άδεια οδήγησης εκτός εάν προέρχεται από ανταλλαγή άδειας οδήγησης κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου

  • Οι άδειες οδήγησης από τη Νότια Αφρική μετατρέπονται σε ελληνικές, εφόσον αυτές είναι  πλαστικοποιημένες (τύπου πιστωτικής κάρτας), όπως χορηγούνται στη χώρα αυτή
ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΔΕΚΟ

Είμαστε εταιρία που αναλαμβάνει διεκπεραιώσεις για λογαριασμό σας και ΔΕΝ είμαστε υποκατάστημα ή συνεργάτες των εν λόγω δημόσιων υπηρεσιών και ΔΕΚΟ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Εάν οι πληροφορίες σας φάνηκαν χρήσιμες, παρακαλώ δώστε μας μια θετική αξιολόγηση στη Google

Ευχαριστούμε !!!

Στοιχεία Επικοινωνίας

Μεταμορφώσεως 127, 18345, Μοσχάτο


Τηλ (1η γραμμή):
Τηλ (2η γραμμή):
Φαξ: 210. 95. 19059
E-mail: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Ωράριο: Δευτέρα - Παρασκευή
  9:00 - 17:00

Φόρμα Επικοινωνίας

Αντιμετωπίζουμε κάθε διεκπεραίωση με αφοσίωση και αποτελεσματικότητα, γι' αυτό και οι πελάτες μας μας εμπιστεύονται.

κοστολογηση

Ιδιώτης - Ατομική επιχείρηση
Εταιρία ΟΕ-ΕΕ-ΕΠΕ-ΙΚΕ-ΑΕ
από 100€
-
Τι προσφέρει το γραφείο μας

Δημιουργούμε λύσεις για εσάς ή την επιχείρησή σας

 

Θέλετε να ανταλλάξετε ή να μετατρέψετε το ερασιτεχνικό δίπλωμα οδήγησης ξένης χώρας με το αντίστοιχο ελληνικό δίπλωμα ευρωπαϊκου τύπου, έτσι ώστε να μπορείτε να οδηγήσετε ελεύθερα σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η εταιρία Διεκπεραιώσεις.GR μπορεί να σας βοηθήσει να αντικαταστήσετε την ξένη άδεια οδήγησης με την αντίστοιχη ελληνική εύκολα και γρήγορα.

Απαραίτητες ενέργειες - δικαιολογητικά για την την ανταλλάγη του ξένου διπλώματος οδήγησης

1 Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής σας Ταυτότητας ή ελληνικού ισχύοντος ελληνικού  διαβατηρίου. Σε περίπτωση που ο αιτών έχει την ιθαγένεια άλλου κράτους – μέλους της Ε.Ε.  υποβάλλει φωτοαντίγραφο ταυτότητας ή ισχύοντος διαβατηρίου, ενώ για υπήκοο τρίτης χώρας απαιτείται φωτοαντίγραφο διαβατηρίου ή άλλου εγγράφου βάσει του οποίου επιτρέπεται η είσοδός του στην Ελλάδα ή εγγράφου που έχει εκδώσει αρμόδια ελληνική Αρχή και από τα οποία πρέπει να προκύπτει η ταυτότητα του προσώπου και η ηλικία του - αθεώρητο*
* Η υποχρέωση θεώρησης δημόσιων εγγράφων καταργήθηκε με το νόμο 4250/2014. Δείτε τη σχετικη εγκύκλιο ΕΔΩ
2 Φωτοαντίγραφο οποιουδήποτε ισχύοντος δημόσιου εγγράφου, εφόσον ο ενδιαφερόμενος δεν είναι Έλληνας υπήκοος, που πιστοποιεί τη συνήθη διαμονή του στην Ελλάδα, όπως Άδεια Διαμονής, Βεβαίωση Εγγραφής Πολίτη Ε.Ε., έγγραφο Πιστοποίησης Μόνιμης Διαμονής Πολίτη κράτους μέλους της Ε.Ε., Ταυτότητα Εθιμοτυπίας η οποία (σύμφωνα και με τα αναγραφόμενα στο έντυπό της) επέχει θέση άδειας παραμονής, Βεβαίωση κατάθεσης δικαιολογητικών χορήγησης ή ανανέωσης Άδειας Διαμονής Τύπου Α, Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς
ΠΡΟΣΟΧΗ!
Το ως άνω έγγραφο πρέπει να έχει εκδοθεί 185 ημέρες τουλάχιστον πριν την υποβολή της αίτησης 
Σε αντίθετη περίπτωση, υποβάλλονται δύο πρόσθετα αποδεικτικά στοιχεία, όπως εκκαθαριστικό, μισθωτήριο ή Ε9, βεβαίωση ΕΦΚΑ, βεαίωση από το σχολείο των παιδιών, λογαριασμός ενέργειας ή τηλεφωνίας ή ύδρευσης κ.ο.κ.
Σε περίπτωση σπουδών, απαιτείται η κατάθεση της πρωτότυπης βεβαίωσης της σχολής ή του σχολείου, που βεβαιώνει την επί έξι (6) τουλάχιστον μήνες σπουδαστική ή μαθητική ιδιότητα, πριν από την ημέρα κατάθεσης της αίτησης
3 Πρωτότυπη ξένη άδεια οδήγησης σε ισχύ
Σε περίπτωση απώλειας της ξενης άδειας οδήγησης, ενώ έχει ήδη λήξει απαιτείται επιπλέον ένα παράβολο αξίας 30€ μέσω της εφαρμογής του ηλεκτρονικού παραβόλου (e-paravolo) στο taxisnet, επιλέγοντας τον κωδικό 0029

Σε περίπτωση απώλειας της ξενης άδειας οδήγησης, ενώ βρίσκεται εν ισχύ θα πρέπει να ακολουθηθεί αρχικά η διαδικασία έδοσης αντιγράφου
4 Μια (1φωτογραφία διπλώματος ειδικών προδιαγραφών (4Χ6 εκατοστά έγχρωμη, χωρίς γυαλιά)
5 Ποσό παραβόλου για την εκτύπωση του διπλώματος συνολικής αξίας 30€ 

Το παράβολο θα πρέπει να εκδοθεί ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής του ηλεκτρονικού παραβόλου (e-paravolo) στο taxisnet, επιλέγοντας τον κωδικό 28